top of page

Få styr på historiens faglige perspektiv

Hvad er dit faglige perspektiv i din bog - og kan du eventuelt udbygge det med andre perspektiver?

I denne tekst får du redskaber til, hvordan du kan få et systematisk overblik over, hvilke muligheder du har for at beskrive dit emne ud fra forskellige faglige optikker. Retorikken kalder det en topisk analyse.

Kronik.jpg

Topik er retorikkens lære om, hvordan man systematisk udfolder et emne i findefasen. Topik betyder sted, og når du bruger topik, er der bestemte ’steder’, du undersøger. Du kigger på emnet ud fra en række overordnende perspektiver, fx et geografisk, økonomisk, etisk, teknologisk, juridisk, pædagogisk, medicinsk, religiøst, politisk, socialt, psykologisk, psykiatrisk, æstetisk eller miljømæssigt perspektiv. Tænk på de fag, der udbydes på universiteterne. I princippet kan du benytte alle de faglige optikker, når du skal finde vinkler til et emne i findefasen.

Hvis regeringen fremsætter et forslag om, at elektroniske fodlænker skal erstatte fængselsstraffe under seks måneder, kan du finde spørgsmål og hypoteser i fx følgende topoi:

 

Økonomi

 

Hvilke økonomiske fordele er der ved at benytte fodlænker til kriminelle med fængselsstraffe under seks måneder? For samfundet? For den kriminelle? For fængslerne? Hvilke økonomiske ulemper er der ved fodlænker? Hvilke offentlige instanser og faggrupper får færre udgifter med forslaget? Hvem får flere økonomiske udgifter?

 

Psykologi

Hvordan føles det at gå rundt med fodlænke? Er det en mindre eller større psykisk belastning end at komme i fængsel? Er det hårdere at gå rundt blandt ’frie mennesker’, end hvis man var blandt ligesindede? Er man bedre psykisk rustet efter endt afsoning, end hvis man sad i et fængsel?

Sociologi

Hvordan påvirker fodlænker det sociale miljø, som den kriminelle færdes i? Hvordan påvirker det familie og venner, at de har den kriminelle i deres midte? Hvordan vil det påvirke det sociale klima i fængslerne, hvis det kun er hårdkogte forbrydere, der sidder sammen?

Politik

Hvilke politiske strategier, motiver og mål er der i forbindelse med forslaget om fodlænker? Hvad siger de andre partier til forslaget?

Samfund

Hvilke samfundsmæssige fordele er der ved øget brug af fodlænker? Får vi færre eller flere kriminelle? Skaber det et bedre eller dårligere samfund?

Etik

Hvilke etiske problemer er der ved, at vi lader forbrydere få en straf, hvor de går rundt blandt deres ofre? Er der etiske fordele ved, at vi ikke sætter folk, der begår mindre forbrydelser, sammen med hårdkogte forbrydere?

Teknologi

Hvilke teknologiske muligheder/udfordringer er der ved at benytte fodlænker? Hvordan virker en fodlænke?

Jura

Hvorfor skal grænsen gå ved straffe på seks måneder? Hvilke typer forbrydelser kan ikke falde ind under den form for afsoning?

​​

Vælg de rette topoi

 

Ovennævnte er blot nogle eksempler på topoi, som du kan benytte, når du skal finde vinkler. I det nævnte tilfælde kunne man fx også kigge på en geografisk eller arbejdstopik. I det nævnte eksempel vil der også være topoi, som ikke umiddelbart virker oplagte, fx miljø, æstetik og religion. Eller kan du finde en kristen vinkel på fodlænker?

Vær opmærksom på, at de nævnte topoi er overordnede og almene topoi. Religiøs topik kan fx konkretiseres til en kristen, buddhistisk eller jødisk topik. Og kristen topik kan yderligere konkretiseres: Hvordan ser fx protestantisme og katolicisme på en afsoning, hvor man beholder en række personlige friheder? Du kan kombinere de enkelte topoi, fx kan den kristne topik kombineres med en historisk topik, hvor man kigger på, hvordan kristne historisk har udformet afstraffelse af kriminelle og begrundelserne for de konkrete metoder. I den enkelte faglige topik kan du finde andre specifikke topoi, fx er der inden for sociologi mange forskellige teorier om kriminalitet og værdien af straf. Hvordan ser de på fodlænker?

 

Som retoriker vælger man topiske perspektiver med stor omhu og tilpasser dem til dem, man taler til. Forskellige målgrupper er nemlig optaget af forskellige topoi. Når en politiker taler til unge om vigtigheden af uddannelse, vælger politikeren måske en psykologisk, personlig og økonomisk topik og spiller på frygten for, at de uden en uddannelse bliver tabt på gulvet og ikke får mulighed for at leve det gode liv med rejser og tryghed, som de drømmer om. Når politikeren taler til erhvervsledere om samme emne, vælger han måske at fokusere på konkurrenceevne, teknologi og fremskridt. Budskabet er det samme, men politikeren kan kun få folk til at lytte og overbevise dem, hvis han tilpasser den topiske vinkel til målgruppens interesser.

 

Som forfatter skal du vælge de topoi der interesserer dig, og hvor du er faglig stærk. Men overvej også de topoi, der interesserer dine læsere, og som du måske kan inddrage i din bog. Det vil øge læsernes interesse for din bog, og når læserne først er fanget, har du lettere ved også at gøre dem interesserede i dine faglige perspektiver. Brug læsernes topoi-præferencer som et springbræt, der fører dem ind i din faglige verden.

 

Sådan bruger du topik til at finde vinkler i findefasen

Topik er din mulighed for at folde emnet systematisk ud i findefasen. Det giver dig et overblik over mange måder at vinkle et emne på.

Tegn en mindmap, hvor du sætter emnet i midten (en konges død), og tegn streger ud til de enkelte topoi. Skriv stikord til fx økonomi. Hvilke økonomiske muligheder, perspektiver, årsager, konsekvenser varr der ved dødsfaldet? Når du ikke kan skrive flere stikord til den gren, tegner du en ny gren til fx æstetik. Hvad kendetegnede kongens død? Var den smuk? Var den grim? Gå alle topoi igennem og se, om du kan skrive stikord til dem. Udform stikordene som spørgsmål eller hypoteser. Find evt. andre topoi, der har en særlig relevans for dine læsere, fx lokalhistorisk, geologisk, organisatorisk eller medicinsk topoi.

Du kan altså bruge topik, når du skal folde emner ud og producere vinkler. Men du kan også bruge topik kildekritisk, når du læser eller skal møde kilder. De fleste kilder har en specifik topik, der optager dem. Dansk Byggeri vil oftest have en økonomisk og byggeteknisk topik. Danmarks Naturfredningsforening vil ofte have en natur- og miljøtopik. Når de bliver interviewet, vil de fokusere på den topik. Den topik kan du overtage, men det betyder ofte, at du spiller deres spil, og at de får let ved at styre din vinkel, fordi de er fagligt stærke inden for den topik.

bottom of page